top of page
Artboard 1.png
Macbook Copy_3x.png

בונים הצלחה בקיבוצים

עולם הבניה מטבעו הנו עמוס, מורכב ומרובה באילוצים, יחד עם זאת כאשר מדובר על בניה קהילתית בקיבוצים נוספות לפרויקט מורכבויות נוספות - חברתיות וקבוצתיות. 

 

החלטות משותפות, מערכת היחסים בתוך ומחוץ לקבוצה הבונים, הממשק עם הקיבוץ וחבריו - כולם מוסיפים עוד רובד ניהולי מאתגר, הדורש תשומת לב ניהולית וכלים ייחודיים כדי לבנות בהצלחה ולבנות הצלחה משותפת בקיבוצים.

אנחנו ב- Just Manage בחרנו להתמחות בפרויקטים מסוג זה ולנהל אותם בהצטיינות - גם בביצוע וגם בחוויה הטובה לקבוצת הבונים ולקיבוץ 

footer
bottom of page