top of page

פרויקט חירום
שיקום תשתיות בקיבוץ הראל

43409a66-8f5b-4ffe-9b2e-37ea2649c7ce.jpg

בחודש יוני 2019 פרצה שריפה בקיבוץ הראל אשר גרמה נזקים כבדים לרכוש בקיבוץ.

בנוסף לבתי מגורים ומבנים משקיים אשר נשרפו כליל, ניזוקה והושבתה מערכת החשמל והתקשורת של הקיבוץ וכן מערכות מים וביוב.

חברי הקיבוץ פונו מבתיהם ושוכנו בבתי מלון מספר שבועות עד לניטור ופינוי פגעי האסבסט והחזרת תשתיות הקיבוץ לתפקוד מלא.

Just Manage נקראה באישון לילה לקידום המענה מהיר לניהול ופיקוח על הפרויקט המורכב אשר כלל:

בנייה  ושיקום של מערכת החשמל כולל: החלפת והתקנת קווים ראשיים מתח גבוה ומתח נמוך, תיקון שנאים, חיבור הזנות לבתי מגורים ומבני ציבור ותאורת רחוב. 

 

במקביל עסקה החברה בפעולות הדרושת לתכנון והקמה מחדש של מערך התקשורת וכן מערכת המים בקיבוץ.

הפעולות המורכבות ולחץ הזמנים חייב הקצאת משאבי ניהול , תכנון והנדסה בכדי להחזיר את החברים לבתיהם ולהשיב את החיים למסלולם בזמן הקצר ביותר ובאיכות הנדרשת וזאת תוך עמידה ביעדים תקציביים.

תוך חודש ימים בלבד, שוקם האתר ונוצר פרויקט לתפארת.

677ce1d0-b93e-4ef1-aa81-e31320dd5426.jpg
הראל 3.jpg
הראל 5.jpg
הראל 4_edited_edited.jpg
bottom of page