top of page

ניהול פרויקטי בניה בקיבוצים

building.jpg

ניהול פרויקטי בניה בקיבוצים, הנה פעילות נוספת מבית Just Manage המתמחה בניהול פרויקטי בניה, שירותי ניהול ופיקוח ומתן כלים ומוצרים עבור חברות בתחום הבנייה. 

ניהול פרויקטי בניה במרחב הקיבוצי והכפרי, נהנית מהניסיון העשיר מבית Just Manage  וזאת לצד פעילות "יחד נדל"ן" הפועלת בייזום פרויקטי התחדשות עירונית. 

פעילות הבניה בקיבוצים ובמרחב הכפרי כוללת 2 צירים עיקריים: 

1. ניהול הביצוע ברמה מקצועית וללא פשרות. 

2. בניית מעטפת ליווי, שירות ודיווח לקהילה אודות סטטוס ההתקדמות בפרויקט משלב הייזום ועד שלב המסירה. 

פרויקטים המנוהלים על ידינו עושים שימוש בסל הכלים המלא של JM וכך מבטיחים ביצוע אופטימלי של כל שרשרת הערך בפרויקט לרבות בפן ניהול לוחות הזמנים, האיכות, הבטיחות ועוד.  
 

מפתחות להצלחה

Picture3.png

פורטל ייעודי לפרויקט הקיבוצי

כחלק מתפיסת הניהול הכללית וניהול התקשורת בפרט, אנו בונים פורטל ייעודי לפרויקט באמצעותו: 

  • אנו מתקשרים ומעדכנים את ציבור הבונים. תקשורת זו יוצרת שקיפות ותחושת בטחון ושליטה. 

  • אנו מנגישים את הקבצים הרלוונטיים לבונים

  • מעדכנים על סטטוס הביצוע

  • עונים על שאלות

ניהול התקשורת הוא אלמנט חשוב מאוד בניהול הפרויקט הקיבוצי.

 

screen.png
bottom of page